Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu ogłasza przetarg cywilnoprawny, nieograniczony, ofertowy na najem części nieruchomości,
o powierzchni 342,74 m2 przeznaczonej pod prowadzenie działalności gastronomicznej – kawiarni lub małej gastronomii lub restauracji
– w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu przy ul. Krakowskiej 24:

Dokumenty do pobrania: