I skrzypce

 

 

II skrzypce

 

 

Altówki

 

 

Wiolonczele

 

Kontrabasy

 

Flety

 

Oboje

 

Klarnety

 

Fagoty

 

Waltornie

 

Trąbki

 

Puzony

 

Tuba

 Perkusja

 

Michał Kowalski – inspektor orkiestry

Dariusz Stark – bibliotekarz

fot. Fundacja 2.8