OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej oraz wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera

 


ARCHIWUM