DYREKCJA

Przemysław Neumann
Dyrektor

Agnieszka Szerner
Zastępca Dyrektora

Magdalena Kopińska
Główny Księgowy

BIURO DYREKCJI

Aneta Lisek-Czerny
Sekretariat

Robert Rutowicz
Główny specjalista ds. produkcji wydarzeń

Paweł Komorek
Specjalista – technik sceniczny

Malwina Wróblewska
Specjalista ds. BHP

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Justyna Pałka
Zastępca Głównego Księgowego

Anna Wołkowicz
Główny specjalista ds. księgowości

Leokadia Cis
Główny specjalista ds. księgowości

Anna Kosarga
Główny specjalista ds. kadr

DZIAŁ ORGANIZACJI I PROMOCJI

Barbara Pieczyńska
Kierownik

Marzena Rosińska
Zastępca Kierownika

Krzysztof Passowicz
Główny specjalista ds. realizacji dźwięku

Michał Warmuzek
Główny specjalista ds. realizacji dźwięku

Katarzyna Wybraniec-Pieniążek
Główny specjalista ds. organizacji pracy artystycznej i kontaktów z mediami

Wiktoria Maluszczak
Specjalista ds. obsługi klienta

Zofia Olszewska 
Specjalista ds. impresariatu

Marta Świerkowska
Specjalista ds. realizacji reklamy

DZIAŁ TECHNICZNY

Sebastian Pietrek
Główny specjalista ds. Zarządzania Obiektem

Małgorzata Puńko
Główny specjalista ds. gospodarczych

Bartosz Lewandowski
Specjalista – koordynator pracy Działu Technicznego

Alicja Borcz

Zbigniew Cybulski

Joanna Klimmer

Joanna Kopińska-Dudek

Helena Rosiak