Filharmonia Opolska aktualnie nie prowadzi naboru na żadne stanowisko.