28 czerwca 2019, piątek | 19:00

Bilety 15 zł

ŚLĄSKA MUZYKA ORATORYJNA
Koncert w ramach przewodu doktorskiego w dyscyplinie artystycznej Dyrygentura.
29 czerwca 2019, sobota | 00:00