Koncerty z cyklu Filharmonicy Dzieciom są kontynuacją projektu społeczno-kulturalnego Seniorów w Akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który w sezonie artystycznym 2016/2017 był realizowany w Filharmonii Opolskiej. Entuzjastyczne przyjęcie koncertów zachęciło Seniorów do kontynuowania wspólnego muzykowania i tworzenia kolejnych koncertów dla najmłodszych
pod patronatem Filharmonii Opolskiej. Poprzez swoją wolontariacką aktywność Muzycy Seniorzy Filharmonii Opolskiej chcą dzielić się swoją pasją do muzyki i przekazywać ją kolejnym pokoleniom.
W każdym sezonie artystycznym Muzycy Seniorzy Filharmonii Opolskiej wraz z zaprzyjaźnionymi artystami, przygotowują autorskie programy koncertów dla najmłodszych melomanów.
Koncerty kierowane są szczególnie do dzieci w wieku 3-6 lat wraz z rodzinami oraz dla zorganizowanych grup przedszkolnych.

facebook.com/FilharmonicyDzieciom

 

Brak opisu obrazka