REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2

 1. Każdy uczestnik koncertu jest zobowiązany do:
  a) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej, zapewnionej we własnym zakresie, na terenie Filharmonii oraz podczas koncertu. Obowiązek ten nie dotyczy:
  – dzieci do 5 roku życia
  – osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności
  b) dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Filharmonii;
  c) złożenia obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na koncert o stanie zdrowia i dobrowolnego oświadczenia o szczepieniu przeciwko SARS Cov-2, zgodnie ze wzorem oświadczenia będącym załącznikiem do niniejszego Regulaminu;
  d) zajęcia miejsca na widowni zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 2. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą uczestniczyć w koncertach.
 3. Dopuszcza się możliwość odbywania koncertów bez przerw.
 4. Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała.
 5. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na koncert osobie wykazującej objawy choroby.
 6. Zakup biletu i uczestnictwo w koncercie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Bezpieczeństwa Filharmonii Opolskiej.
 7. Osoby nie stosujące się do Regulaminu Bezpieczeństwa mogą zostać nie wpuszczone na koncert. W takim przypadku zwrot należności za bilet nie przysługuje.

Do pobrania: