1. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela. Nabywca karty podarunkowej może z niej korzystać osobiście lub przekazać kartę podarunkową osobie trzeciej.
  2. Karta podarunkowa uprawnia nabywcę (lub osobę trzecią, o której mowa w pkt 1) do uczestnictwa w wybranym koncercie po zapłaceniu za pomocą karty za bilet wstępu. Płatności można dokonać tylko w kasie Filharmonii Opolskiej. Karta podarunkowa nie gwarantuje dostępności miejsc na wybrany koncert. Zaleca się zakup z wyprzedzeniem. W wypadku gdy cena biletu nabywanego z wykorzystaniem karty podarunkowej będzie wyższa niż środki zapisane na karcie, nabywca biletu zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
  3. Przy płatności kartą podarunkową, pozostałe na karcie środki zostają i mogą być użyte kolejny raz – w okresie ważności karty wskazanym w pkt 7.
  4. Kartę podarunkową można zasilać środkami płatniczymi w kasie filharmonii.
  5. Kartą podarunkową można płacić za wydarzenia organizowane wyłącznie przez Filharmonię Opolską.
  6. Kartą podarunkową można w Kasie Filharmonii nabywać towary (np. płyty muzyczne).
  7. Karta podarunkowa ważna jest rok od daty nabycia.
  8. Filharmonia Opolska przyjmuje do realizacji karty podarunkowe, które są ważne i nieuszkodzone, w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jej kodu karty.
  9. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi. Filharmonia Opolska nie zwraca zgromadzonych na karcie środków pieniężnych, które nie zostały wykorzystane w terminie, o którym mowa w pkt 7.
  10. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.
  11. Osoba posiadająca kartę podarunkową oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem Koncertowym Filharmonii Opolskiej.