Dyrektor Przemysław Neumann o tym co nas czeka w 69. Sezonie Artystycznym