W ramach projektu zrealizowano inwestycję, która podniosła standardy techniczne Filharmonii Opolskiej i wzbogaciła ofertę organizowanych w niej wydarzeń kulturalnych.
Na zadanie składały się następujące działania:
1.    Modernizacja układu wentylacyjno-klimatyzacyjnego sali koncertowej.
2.    Wykonanie układu klimatyzacji w Dziale Organizacji i Promocji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Brak opisu obrazka