Brak opisu obrazka

Informacja o projekcie

Brak opisu obrazka

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu zaprasza do składania ofert cenowych na zadania, które będą realizowane w ramach projektu pn. “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze specyfikacją zawartą w ogłoszeniu.

Informacja o warsztatach

 


Wzór oferty

 

Zapraszamy do pobrania wzoru oferty.
Dokumenty do pobrania:

 


Ogłoszenia