Brak opisu obrazka
6 września 2019, piątek | 19:00
27. EDYCJA EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA
Polski splot

Bezpłatne wejściówki
do odebrania od godz. 18:00
w Kasie Filharmonii Opolskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Opolskiej

Przemysław Neumann – dyrygent


W programie:

Witold Maliszewski

Bajka op. 30

Poemat symfoniczny Legenda op. 31

Scherzo i Uwertura (ku czci Schuberta)


Brak opisu obrazka


Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku.


Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.


Tegoroczna 27 edycja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa organizowanych w dniach 7-8 i 14-15 września 2019 roku przebiegać będzie pod hasłem Polski splot, wpisując się w założenia Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, w nawiązaniu do hasła Niepodległa dla wszystkich przyświecającego ubiegłorocznym obchodom. Europejskie Dni Dziedzictwa to temat bardzo szeroki, dający możliwość przygotowania atrakcyjnej oferty kulturalnej skierowanej do jak najszerszego kręgu odbiorców. Projekt EDD adresowany jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych, niezwiązanych zawodowo z zabytkami.


Źródło: https://edd.nid.pl