Brak opisu obrazka
30 września 2023, sobota | 18:00
Odnaleziona muzyka Śląska Opolskiego cz. 2
Miejsce: Klub muzyczny

Bilety: 5zł

Brak opisu obrazka


Koncert kameralny w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz Weekendu seniora z kulturą.


Brak opisu obrazka


Musica Vena Roots

Joanna Widawska – skrzypce

Małgorzata Rędzińska – altówka

Mariusz Pucia – klarnet

Dariusz Kownacki – akordeon


W programie:

Dawne tańce regionu opolskiego z niepublikowanych rękopisów Jana Taciny.


 


Jan Tacina urodził się 25 października 1909 roku w Oldrzychowicach na Zaolziu. Był pracownikiem naukowym Instytutu Śląskiego w Katowicach, następnie Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawie, współpracował z Centralnym Archiwum Fonograficznym w Poznaniu.

Dość szybko zainteresował się zapisywaniem ludowych pieśni. Pierwszy zbiór liczył 80 przekazów z rodzinnych Oldrzychowic i okolicy. Następny zbiór liczył już 458 pieśni zgromadzonych w latach 1928-1936 na teranie czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Jego transkrypcje znalazły się też w niezwykle cennym zbiorze Pieśni ludowych z Polskiego Śląska, publikował teksty w wielu czasopismach.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Tacina zainteresował się tańcem ludowym, zapisując muzykę oraz opis choreograficzny. Niestety, zachowała się tylko niewielka część tego materiału. Plan wydawniczy obejmował cztery tomy tańców ludowych: Tom pierwszy – tańce Śląska Cieszyńskiego, drugi – Śląska Opolskiego, trzeci – Górnego Śląska, czwarty – Żywiecczyzny. Tańce Opolskie nigdy nie ukazały się drukiem. Pozostając w rękopisach i rozproszeniu, wciąż oczekują na redakcję tym bardziej, że brak jest wyczerpujących opracowań w literaturze. Warto dodać, że w roku 1963 Tacina opublikował Pieśni ludowe Śląska Opolskiego, materiał ten pochodził głównie z badań terenowych Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego (AZFM – 1950-51), temat opolskiego folkloru muzycznego nie był mu więc obcy.

Podejmując zatem to zagadnienie pragniemy przypomnieć sylwetkę niestrudzonego badacza i jego spuścizny tradycyjnych opolskich tańców ludowych, opracowanych tu współcześnie, z nadzieją na odnalezienie i publikację zamierzonego, długo oczekiwanego tomu Tańców Opolskich.