Brak opisu obrazka
5 grudnia 2021, niedziela | 10:00
Współczesna dla dzieci – ABSTRAKCJA

Bilety: 20 zł
Bilety wstępu dotyczą wszystkich uczestników, zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Udział opiekuna w zajęciach jest obowiązkowy.

Abstrakcja to powiastka zbudowana wokół rozważań na temat punktu, linii oraz krzywej, fantazjowanie na temat rzeczy, które z tych kształtów mogą powstać. Tytuł spektaklu jest pretekstem do postawienia pytań filozoficznych – o początek, koniec, rzeczy duże i małe, a nawet o to, jak brzmi kosmos. Przewodnikiem po tej podróży jest pięcioletni Głosik – bo któż lepiej czuje abstrakcję od dziecka?

Warstwę muzyczną tworzą głos, głosik oraz skrzypce, a także głosy publiczności w interaktywnej części przedstawienia.


Spektakl dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Wykonawcy:

Grażyna M. Grobelna – tekst, reżyseria, głos, obraz, ruch

Jerzy F. Wojciechowski – skrzypce, głos

Bartuś Ambrosius – głosikBrak opisu obrazka


Powstanie spektaklu zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.


Brak opisu obrazka


 


Drodzy Melomani, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa podczas wizyty w Filharmonii:  • noszenie maseczki ochronnej/przyłbicy zakrywającej usta i nos, zapewnionej we własnym zakresie, na terenie Filharmonii oraz podczas wydarzenia. W razie potrzeby maseczkę można nabyć w kasie biletowej Filharmonii. Zasada nie obowiązuje dzieci podczas uprawiania aktywności fizycznej i nie obejmuje dzieci do 4 lat.

  • dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Filharmonii

  • złożenie obowiązkowego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia przy wejściu na koncert, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie www.filharmonia.opole.pl/regulaminy.

  • zachowania dystansu 1,5 metra od innych uczestników koncertu


Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas koncertu, zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dostępnymi w Regulaminie Bezpieczeństwa na stronie internetowej www.filharmonia.opole.pl/regulaminy.