Wystawa poświęcona pamięci Jana Całki.
Ekspozycja 6.06 – 30.06.2019
Organizator: Referat ds. Organizacji Pozarządowych Centrum Dialogu Obywatelskiego

 

„Jan Całka, ur. 11 VII 1941 w Mościskach (obecnie Ukraina).

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin.

W III 1982 współzałożyciel i członek Regionalnej Rady Koordynacyjnej „S” Śląska Opolskiego 1982-1984 drukarz i kolporter podziemnego pisma „Sygnały Wojenne” (ze S. Jałowieckim i B. Palikiem). 1982-1989 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Spotkań”, „Kontaktu”, „Aneksu”, „Krytyki”, „Libertasu”, „Zeszytów Historycznych” i „Kultury”), ulotek wzywających do bojkotu wyborów parlamentarnych i do rad narodowych. 27 IV 1982 zatrzymany, 29 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, 3 V 1982 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Opolu, 21 I 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu skazany na 1 rok więzienia, 22 I 1983 zwolniony warunkowo, 28 VII 1983 objęty amnestią. 1983-1989 pracownik PCK w Opolu. 1983-1989 współzałożyciel i wydawca pisma podziemnego „Solidarność Opolska” (z Robertem Fieldingiem, Piotrem Jankowskim, Wojciechem Podhajeckim, Zdzisławem Praskim i Ryszardem Siwackim).

W latach  90. koordynator społecznego zespołu pomocy Polakom na Wschodzie w Opolu (m.in. zbiórki książek, organizowanie kolonii).

Od 1992 naczelnik Wydz. Oświaty Urzędu Miasta Opola, od 1997 z-ca naczelnika Wydz. Spraw Obywatelskich.

Od 2012 naczelnik Biura Organizacji Pozarządowych, gdzie rozwijał współpracę z trzecim sektorem i realizował polityki publiczne Miasta Opola. Swoją pracę traktował jako misję.

Kochał prace z ludźmi, pomagał innym, był zawsze pogodny i uśmiechnięty.

Chciał jak najwięcej wiedzy przekazać swoim współpracownikom i liderom organizacji pozarządowych.

Wielki miłośnik  Kresów Wschodnich i współpracy ze studentami z krajów Europy Wschodniej i Azji. Wzbudził w wielu z nas miłość do Kresów, co przerodziło się w cykl spotkań tematycznych z przesłaniem współpracy międzypokoleniowej.

Ostatnie zadanie m.in. stworzenie międzynarodowej grupy wolontariuszy, które chciał zrealizować, nie dokończył

Zmarł 5 IV 2016 roku”.

 

Źródło: Materiały własne Wystawcy

 


Miejsce wystaw: Antresola

Wystawa dostępna dla zwiedzających na godzinę przed koncertem, który odbywa się w Sali koncertowej.
Osoby zainteresowane organizacją wystaw we wnętrzach Filharmonii Opolskiej prosimy o kontakt:

Beata Siwicka – Główny Specjalista ds. Impresariatu
tel: 77 44 23 278
e-mail: b.siwicka@filharmonia.opole.pl

 


ARCHIWUM